Jednotlivá družstva řeší nahrané situace, které se blíží realitě v misi. Cílem kurzu je poskytnout znalosti a praktické dovednosti potřebné k bezpečnému a úspěšnému nasazení ve prospěch misí.