„Zahradu budeme využívat jako další učebnu, především v hodinách přírodopisu, tělocviku nebo také angličtiny. Žáci se budou starat o užitkové plodiny i okrasné rostliny a zároveň se budou učit o tom, jak rostou a co k životu potřebují. Kromě toho jsme na zahradu umístili i různé menší atrakce jako například doskočiště, v němž můžou porovnat, jak daleko doskočí oni a jak různí živočichové. Nechybí ani pocitový chodník, kde žáci se zavázanýma očima hádají, jestli stojí třeba ve štěrku nebo na oblázcích," popsal smysl zahrady ředitel školy Vladimír Soukop.

ADAM HRBÁČ