Děla duněla, muškety třaskaly, bodáky se blýskaly. Rekonstrukcí bitvy si Vyškov připomenul, jak spojenecká vojska před dvěma sty čtyřmi lety dobyla Vyškov, aby se odtud mohla vydat k Tvarožné bojovat v hlavní bitvě. Tam je ale Napoleon rozdrtil. Akci uspořádalo vyškovské městské kulturní středisko, Česká asociace přátel vojenské historie, Oživlá historie Gymnázia Vyškov a Muzeum Vyškovska.