A zapojit se mohla i veřejnost. „Lidem změřili například tlak a cukr. Mohli si také nechat vyšetřit oči. Kdo byl odvážnější, vyzkoušel si i obvazovou techniku a ošetření nejrůznějších druhů zranění," nastínil ředitel školy Václav Klement. Právě nejrůznější šrámy vypadaly velmi věrně. Mladí zdravotníci totiž ovládají i dovednost maskování reálných zranění.

Akce na náměstí byla součástí výuky, a tak byli studenti za své výkony ohodnocení známkou. „Aby byla motivační, má formu soutěže. Zdravotníky jsme rozdělili do družstev a na jednotlivých stanovištích plnili úkoly. A to jak praktické, tak teoretické. A zároveň předvedli veřejnosti, co se naučili. Musí být totiž schopní poskytnout první pomoc a zranění ošetřit," dodal Klement.