Své stánky měly jednotlivé školy rozmístěné v přízemí budovy a prezentovaly v nich to nejlepší, co mohou svým budoucím studentům a učňům nabídnout. Zájemci o konkrétní obor si své budoucí povolání mohli také vyzkoušet a navázat kontakty se svými učiteli.

„Přišla jsem se informovat na umělecký obor. Ráda bych se totiž v budoucnu věnovala grafice, a to jak počítačové, tak i manuální. Obor bych chtěla studovat v Brně," svěřila se například žákyně deváté třídy Kateřina Pospíšilová z Bučovic.