Na této akci jsou jim představené střední školy a učiliště nejen z našeho regionu. Prezentovaly se zde i firmy, které zaměstnávají absolventy, vzdělávací subjekty, které zajišťují rekvalifikace, a v neposlední řadě Informační středisko Úřadu práce ve Vyškově.