„Tak přísahám“ zní z úst téměř tří seti padesáti vojáků z povolání.