Výchovný koncert v rockovém rytmu si děti zase tak často neužijí.