„Nachází se na něm veřejně přístupná účelová komunikace, která slouží jako jediný přístup z krajské silnice pro vlastníky rodinných domů. Pozemek získal stát na základě vládního nařízení z roku 1956 a dvou výnosů ministerstev z roku 1960. ÚZSVM ho převzal do svého vlastnictví po zaniklém státním subjektu Státní lesy, lesní závod v Pozořicích,“ informoval mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.