Přírůstek například oproti roku 2004 je víc než čtyři sta obyvatel. Na konci září jich tak má Vyškovsko osmdesát sedm tisíc čtyři sta šedesát šest. Přestože hlavní podíl na zvýšení počtu obyvatel má příchod lidí z jiných oblastí, zvýšila se také porodnost.

Přirozený přírůstek, tedy rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých, je osmačtyřicet. V loňském roce toto číslo dosáhlo záporné hodnoty. O jednašedesát víc matriky v okrese evidovaly úmrtí než narozených dětí.