S plány souhlasí, kromě smlouvy se mu ale nelíbí ani jednání státního podniku. „Nebudu prodávat něco za cenu, kterou mi určí. Bez vyjednávání. Samozřejmě jim papíry nepodepíšu,“ dodal obyvatel Slavíkovic.

Protipovodňové opatření má ve Slavíkovicích vzniknout kvůli hrozbě záplav z Rakovce. Povodí Moravy chce ve velké části obce postavit zdi, které mají vodě zabránit, a protipovodňové valy. Zmizet naopak mají některé mosty.

Podle rousínovské opoziční zastupitelky Marie Strakové ale podnik v případě některých majitelů pozemků ve smlouvách úplně ignoruje, že už na parcelách něco stojí. Vyplývá to z projektové dokumentace. „Nikdo v ní nerespektuje například vjezd k domu nebo stávající historickou zástavbu,“ poukázala Straková. Navíc by podle ní část Slavíkovic přišla i o zeleň, která je významným krajinným prvkem.

Chystaná opatření
• Studii na protipovodňová opatření okolo potoka Rakovce ve Slavíkovicích začalo Povodí Moravy vypracovávat v roce 2014.

• Podnik potřebuje i pozemky od soukromých vlastníků. Někteří nechtějí akceptovat smlouvu.

• Lidem vadí i to, že má zmizet část zeleně.

Projektová dokumentace nicméně ještě není zcela hotová a jak připustil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař, může se měnit. „V zastavěné části obce je navržené jen zpevnění koryta,“ upřesnil. Zároveň popírá, že stavba zdi jakkoliv zasáhne do rodinných domů. „Navržené opatření zasahuje do pozemků soukromých vlastníků. Ne však do jejich příjezdových cest. Samozřejmě je nutné zajistit souhlas majitelů a majetkoprávní vypořádání,“ dodal Chmelař.

Pokud vlastníci parcel souhlas nedají, jsou ve hře dvě možnosti.

Když to půjde, navrhne podnik změny v technickém řešení. „Jestliže ani to nepomůže, přípravu tohoto protipovodňového opatření ukončíme a budeme hledat jiné řešení,“ nastínil mluvčí. Stavba podle něj víc zasáhne pozemky podniku a Rousínova.

S jeho vedením také Povodí Moravy projednává postup. Proti aktuálnímu řešení podle jeho slov radnice nevznesla žádné námitky. Redakci se nepodařilo se starostou ani místostarostou města do uzávěrky vydání spojit, na mobilním telefonu nebyl ani jeden z nich k zastižení.