„Spotřeba krve je však v naší nemocnici aktuálně snížená, kvůli zastavení plánované operativy a omezení provozu,“ uvedl ředitel Nemocnice Vyškov Zdeněk Horák.

Tradiční páteční termín tak již není k odběru možný. „Odběry nyní vykonáváme pouze jednou v týdnu, a to ve středu. Za běžného provozu je to dvakrát týdně,“ dodal ředitel Horák. Registrace dárců probíhá v odběrový den od šesti do osmi hodin ráno.