„Třeba školka Zvídálek u nás letos přijímá šedesát dětí. Nárok na přednostní právo na přijetí jich ale má osmaosmdesát. Chybí tedy osmadvacet míst. Z toho mají devatenáct odkladů nástupu do základní školy,“ zdůraznila slavkovská místostarostka Marie Jedličková.

V případě odkladů se jedná o dvojnásobný nárůst, odůvodněně je přitom potřebuje méně než polovina. Podle ředitelky Zvídálka Evy Juráskové má vysoký počet odkladů souvislost s pandemií. „Rodiče se totiž bojí další vlny mimořádných opatření spojených s onemocněním Covid-19. Obávají se toho, že děti v základní škole budou muset nosit roušky. Myslí ale zejména na možnost distanční výuky. S prvňáčky by to nezvládali,“ připustila Jurásková.

Neutěšená situace ve městě je umocněná nárůstem obyvatelstva. „Slavkov se školkami kompletně padá na ústa zvlášť od doby, co začala obytná výstavba v Zelnici. Ta se přitom ještě bude rozrůstat dál. Ve městě se přitom chystá další výstavba bytů, třeba v lokalitě Zlaté Hora,“ komentovala matka, která si nepřála být jmenována, redakce ale její jméno zná.

Soukromé školy představují ve Slavkově pouze částečnou pomoc. „Momentálně máme kapacitu zcela naplněnou, takže již od ledna nepřibíráme nové děti. V pořadníku jich čeká na přijetí jedenáct, které již letos určitě nevezmeme. Naše celková kapacita je dvanáct dětí denně, což se samozřejmě skládá z více přijatých dětí, protože některé využívají jen částečné docházky,“ potvrdila za soukromou školku Korálky Hedvika Mitrovská.

Přednostně pro děti s odkladem školní docházky zřídila Základní škola Komenského přípravnou třídu. „Bude pro ně znamenat pozvolný přechod z mateřské školy do základní. Přípravné třídy jsou určeny k systematické přípravě dětí na vstup do povinného vzdělávání. Program, který absolvují, má sloužit k jejich snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu, aby se tím předešlo případným neúspěšným začátkům ve školní docházce,“ sdělila ředitelka školy Věra Babicová.

Takovéto opatření má podle ní pro dítě podstatný význam. „Neúspěch na počátku školní docházky může totiž nepříznivě ovlivnit další pokračování vzdělávání a následně i profesního uplatnění. Do přípravné třídy máme přihlášeno dvanáct dětí s naplněností v rozmezí deseti až patnácti. V letošním roce požádalo na naší škole o odklad školní docházky pro své dítě celkem osmnáct zákonných zástupců oproti sedmi v minulém roce,“ doplnila Babicová.

Město využívá také nabídku volných míst v mateřských školách v okolních obcích, část dětí je i v soukromých zařízeních. „Dokončujeme ale projekt na přístavbu a rekonstrukci mateřské školy na Koláčkově náměstí, díky které by se měla navýšit kapacita o šedesát míst. V přístavbě v podobě nového pavilonu bude místo pro padesát dětí a školní kuchyni, stará budova projde rekonstrukcí a její kapacita se navýší zhruba o dalších deset míst. V letošním roce chceme žádat o stavební povolení,“ dodala místostarostka Marie Jedličková.

KAPACITA ŠKOLEK

- Ve Slavkově u Brna musí mateřská škola odmítnout skoro třetinu uchazečů s přednostním právem.

- Souvisí to s nárůstem populace v regionu, ale i s četnějšími odklady nástupu dětí do základních škol.

- Rodiče mají obavy z opakování distanční výuky.