„Slavkov potřebuje dlouhodobou strategii se shodou celé místní politické reprezentace na dekády dopředu. V tomto ohledu není možné plánovat pouze z roku na rok,“ varoval Lukáš Franěk ze společnosti Envipartner.

Na terénní průzkumy vyrazila ve městě na Vyškovsku mimo jiné také Hana Trávníčková. Zaměřovala se přitom na nejvíce zranitelná místa, která se nejvýrazněji přehřívají. Myslela jednak na vyšší odolnost vůči změnám, ale také na komfort, stabilitu a odpovědnější přístup.

Budova bývalé střední zdravotnické školy v Dědicích.
Do budoucnosti bývalé školy promluví i Vyškované. Radnice odmítla bourání

Zmínila budování poldrů. „Jeden může vzniknout u slavkovského zámku. Je to již starší projekt, na který jsou ale už vykoupené příslušné pozemky. Znovu se oživuje. Místo pro další poldr je pod kotelnou, tady se zpracovává příslušná projektová dokumentace,“ vyjmenovala Trávníčková.

Souvisí s tím také proklamovaná obnova mokřadů, meandrů a vůbec rozšiřování ploch, které jsou propustné pro vodu. To se vyplatí také v případě jejích přívalů a posílí odolnost vůči překotným posunům v tamním klimatu.

CO MIMO JINÉ NAVRHLI ODBORNÍCI?
Poldr u slavkovského zámku.
Revitalizaci zeleně na Palackého náměstí.
Výsadbu aleje na Bučovické ulici.
Fotovoltaiku v novém obvodním oddělení policie.
LED osvětlení v historickém centru.

„Snižují se tak negativní vlivy rostoucích teplot. Odolnost posílí ale například i pokračování rekultivace skládky v Pískách včetně zatravnění a výsadby doprovodné zeleně. Dalším krokem je podpora biodiverzity ve slavkovském parku, který zahrnuje také ptačí budky, krmítka nebo ježkovníky. Nová výstavba v krajině už musí udržitelně pracovat s vodou, vegetací a minimalizací dopadů na půdu,“ pokračovala Trávníčková, když zmínila také motivaci pro soukromé subjekty.

Pro lepší životní podmínky ve městě ale mohou svou trochou přispívat i obyčejní lidé, kteří si například staví vlastní dům. „Životní styl je ale dnes už jiný než v době, kdy jsme byli mladí. Dříve měla rodina ve Slavkově rodinný dům s velkou zahradou, což bylo pro klima podstatně příznivější. Dnes je v módě někdy pouze malý dvorek, který doplňuje jen okraj se zelení,“ porovnávala slavkovská místostarostka Marie Jedličková.

Podle Lukáše Fraňka to má řešit především stavební zákon. „I když ale stanovíte nějaké podíly zeleně na stavebním pozemku, je to složitější, protože každý může za zeleň považovat něco jiného. Všechno to je ale také o osvětě a způsobu, jak k tomu lidé budou přistupovat,“ uvažoval Franěk.

Potenciál pro revitalizaci zeleně je podle odborníků po celém městě. Konkrétně zmínili Palackého náměstí, ulici Boženy Němcové nebo ulice Brněnská a Úzká. Netýká se to pouze výsadby, ale v posledně jmenovaných případech i rozmístění mobilní zeleně. Na Husově ulici zase navrhují zelené fasády. Naproti parkovišti mezi Polní a Smetanovou ulicí pak uvítají zelenou plochu zahrnující keře, stromy nebo luční trávníky.

Tradiční silvestrovská jízda čtyřkolkářů a motorkářů burácela Bučovicemi.
Silvestrovská jízda. V Bučovicích se proháněly čtyřkolky, podívejte se

Zvláštní kapitolou je výsadba nových alejí. „Chápeme je jako jeden ze symbolů Slavkova u Brna. Vhodná lokalita je třeba podél cyklostezky na ulici Bučovická. Příležitostí je ale také areál domu s pečovatelskou službou na Polní ulici, kde navrhujeme instalaci laviček, rozprašovačů vody a dalších vodních prvků. Podobně to platí ve veřejných prostorách vlakového a autobusového nádraží,“ vyčetla Trávníčková.

Podle Jedličkové jsou pro snížení teplot ve městě užitečné zvláště vysoké stromy. „Při výstavbě ulic je už potřeba počítat s pásmem pro kořenící stromy, i když to není výhodné pro developery, kteří tak přicházejí o prostor,“ uvažovala místostarostka.

Odborníci na plánech zatím pracují s termínem do ledna příštího roku. Své výsledky ve městě prodiskutují. Neubírají se přitom ani zdaleka pouze směrem rozšiřování zeleně. „Na parcele ve Slavkově vznikne třeba nové obvodní oddělení policie. Ideální bude návrh budovy se zabudovanou fotovoltaikou. Příznivý vliv bude mít i přechod na LED světla ve veřejném osvětlení při historickém centru,“ dodala Trávníčková, která zmínila propagaci akcí zaměřených na podporu životního prostředí, mezi které patří i Ukliďme Česko.