Aktuální výsadba se týká především oblasti Zelnice. „V rámci projektu Bílá louka tam vysazujeme topoly a listnaté stromy,“ informovala mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Jedná se o první etapu rozsáhlého projektu, který zahrnuje ozelenění plochy u silnice I/50 ve zmíněné lokalitě. Po vysázení nových stromů jsou v plánu parkové úpravy a vytvoření odpočinkového prostoru včetně mobiliáře. „Úprav se dočká také plocha v západní části intravilánu města od zástavby Zelnice až mezi hráze potoka Prostředníček a silniční objezd Slavkova,“ doplnila mluvčí města.

Jedná se o oblast, ve které se podle zástupců města předpokládá dočasný rozliv vody při zvýšené hladině toku Prostředníčku. „Záměrem je vytvoření místa s vegetací přírodě blízkou a zajistit v krátkém čase prostor využitelný pro pobyt a procházky. K výsadbě byly navrženy především stromy lužního charakteru: dub letní, jilm habrolistý, babyka, vrba, topol bílý a třešeň ptačka. Barevnost kmenů bílých topolů a dosev kopretin v louce dávají této lokalitě pracovní název Bílá louka,“ vysvětlila Slámová.

Centrálním koncepčním prvkem je kruhová pěšina, která je navržena z česaného betonu nebo betonových pásků v trávníku. Lemované bude nepravidelnou oboustrannou dosadbou dubů. Do stínu budou následně umístěny odpočinkové lavice. V další etapě bude prostor doplněn o dětské herní prvky v přírodním stylu.

Stromy a keřové vrby

Vysazeno bude celkem 168 kusů vzrostlých stromů a 114 kusů keřových vrb. „Dosadba pak zahrnuje jedenapadesát kusů popínavých rostlin a dosev lučního společenstva. Dosadba dřevin bude mít příznivý vliv na životní prostředí, zejména mikroklima okolí a biodiverzitu lokality,“ sdělila mluvčí města.

Svoji touhu po větším kusu přírody ve městě dali obyvatelé města najevo také v anketě o budoucí podobě Koláčkova náměstí po předpokládané rekonstrukci. „Většina zúčastněných se shodla na rozšíření zeleně a vytvoření odpočinkového místa s kvalitním mobiliářem a moderními prvky,“ dodala Slámová. Tento projekt je však teprve v počátcích a oslovení architekti teprve připravují vlastní varianty řešení, které zástupci města posoudí.

Otázka zelených ploch je aktuální ve městech obecně. „Je ovšem problémem urbanistiky, že lidé chtějí více zeleně, ale zároveň více plochy na parkování, což jednoduše nejde dohromady,“ komentoval vyškovský zastupitel Libor Bláha.

Lidé se však obecně nechtějí zcela vzdálit od přírody ani v městské zástavbě. „Složky životního prostředí, které nás obklopují, jsou totiž velice důležité pro naše zdraví a pro samotnou naši existenci,“ řekla Lucie Taušová z Vyškova. I proto ve městě řeší projekty rozšíření zelených ploch v oblasti sídlišť.