„Naším záměrem je nalákat sem dospělé i děti. Aby viděli nádhernou přírodu Větrníků a dověděli se něco o nich. Lidi totiž většinou odradí trasa, na které není žádné útočiště před sluncem nebo deštěm," objasňuje důvod vzniku altánku předseda občanského sdružení Procyon, která projekt uskutečňuje spolu s organizací Energis 24, Jiří Pospíšil.

Chtějí i průvodce

Myšlenka na stavbu vznikla přibližně před rokem, kdy sdružení podepsalo dohodu s agenturou ochrany přírody o udržování národní přírodní rezervace u Letonic. „A letos jsme se rozhodli, že v péči chceme pokračovat. Ale už bylo potřeba zajistit techniku, kvalifikované pracovníky a podobně. Proto jsme vytvořili projekt, se kterým jsme oslovili ministerstvo životního prostředí a získali od něj peníze z revolvingového fondu. Součástí projektu byla i propagace oblasti a vzdělávání lidí. A právě Jarmilka má sloužit ke zviditelnění Větrníků," zmiňuje Pospíšil.

Z lidí, které příroda Větrníků nadchne a projeví zájem, členové sdružení chtějí vychovat průvodce. Ti potom budou k dispozici dalším turistům.

Jedním z nich by klidně mohl být mladý zkušený ekonadšenec Jan Toufar z Komořan, který se na stavbě odpočívadla s poetickým jménem podílí od začátku. Tedy přes dva týdny. „Už máme hotovou kamennou zídku, postavené trámy. Minulý týden jsme na ně umisťovali věnec," popisuje Toufar.

Práce je to z mého pohledu náročná, obzvlášť když se řemeslníci od rána do večera pohybují na přímém slunci. „Ale jsme na takové věci zvyklí. Chce to pořádně se natřít opalovacím krémem a hodně pít. I když teď to bude o něco horší, protože se chystáme pokládat střechu," připouští Toufar.

O něco lépe bude za dva týdny, kdy budou nejtěžší práce hotové a ruku k dílu přidají i děti. Protože jde o zelenou střechu, předseda sdružení chce, aby se na jejím tvoření podílely. „Chceme je co nejvíc nalákat. Takže máme v plánu nechat je, aby rostliny vysázely samy. Půjde o ty, které se vyskytují v krajině Větrníků," vysvětluje Pospíšil.

Právě děti se dnes na stavbě taky pohybují. Nejde však o pomocníky, jak jsem si zpočátku myslela. Jsou to účastníci tábora, který o víkendu pořádá mateřské sdružení Kučeráček. „Vymysleli jsme pro ně takovou hru. Musejí obejít šest stanovišť v délce asi sedmi kilometrů. Jsou rozložená po oblasti Větrníků. Úkoly se vztahují k přírodě. Protože víme, že Procyon tady vytváří odpočívadlo a má zde udělaný i plátěný přístřešek, dohodli jsme se, že nám poskytnou útočiště, aby děti nebyly celé dopoledne jen na slunci," říká myslivec Svatopluk Vystavěl, který dnes pomáhá Kučeráčku s organizací.

Že se nebrání ani další spolupráci, a to ani s dalšími spolky, Pospíšil potvrzuje. „Už to tak mezi námi a dalšími občanskými sdruženími v okolí funguje i teď," dodává předseda s tím, že Procyon plánuje ještě jednu stavbu. „Napřed ale musíme dokončit tento projekt," nastiňuje Pospíšil.

Pověst o Jarmilce

A proč vlastně Jarmilka? Název vychází z pověsti, která kdysi dávno vznikla v Letonicích. „Jarmilka byla mladá dívka, do které se zamiloval vánek a chtěl ji za ženu. Měli se sejít právě v místě, kde teď stavíme. Čekala na něj a mezitím si pletla věneček, aby se mu co nejvíc líbila. Vánek ale dlouho nepřicházel a věneček uschnul. Zahodila ho a začala vít nový. Jenomže dřív než vánek přiletěl vichr, který se rozčílil, když viděl, jak trhá kytky. Shodil ji dolů a zasypal kamením," vypráví příběh předseda Procyonu.

Vánek podle pověsti na kopci stále poletuje a hledá svou vyvolenou. Proto tam prý pořád fouká. „A my jsme se rozhodli, že Jarmilku z kamení vytáhneme, aby se konečně s vánkem mohli potkat," odhaluje metaforu stavby Pospíšil.