Odpojení se od centralizovaného zásobování teplem, které ve Vyškově zajišťuje městská společnost Vyteza, zvažují některé bytové domy ve městě. Ročně by tak od Vytezy odebíraly jen asi dvacet procent tepla. Město se však obává, že by to znamenalo vyšší ceny pro ostatní odběratele, kteří u Vytezy zůstanou.

Žádosti o informace ohledně částečného odpojení obdržela Vyteza v únoru a březnu. „Jedná se o žádosti Společenství vlastníků jednotek Jarní 570 a 630 ve Vyškově a Bytového družstva Hraničky 23. Tato společenství uvažují ještě v letošním roce o instalaci vlastního tepelného zdroje, konkrétně se jedná o solární systém ohřevu vody a tepelná čerpadla, na bázi použití nových technologií a tím pádem o částečném odpojení od Centralizovaného zásobování teplem. Odebíraný objem tepla by tak nově činil jen asi dvacet procent současného ročního odběru," vysvětlila mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková.

Město se však obává, že to není ideální řešení situace. „Chceme proto lidem společně s Vytezou vysvětlit dopady tohoto kroku. Částečné odpojení od centrálního vytápění by mělo totiž mimo jiné za důsledek zvýšení ceny pro zákazníky, kteří zůstanou plnohodnotnými odběrateli tepla, a znehodnocení investice do modernizace centralizovaného zásobování teplem," řekla mluvčí.

Předseda bytového družstva Hraničky 23 Ivan Šoupal v současnosti nechce o plánech družstva mluvit přes média. „Předpokládám, že si se zástupci města a Vytezy sedneme ke stolu a celou záležitost osobně probereme, takže zatím nepovažuji za nutné to nějak komentovat," podotkl pouze.

Ředitel Vytezy Michal Koutník se také kloní k názoru, že situace bude vyžadovat diskusi. „Společnost obdržela žádosti o informace ohledně částečného odpojení od centrálního vytápění, ale nepsalo se v nich nic o tom, jakým způsobem vlastně chtějí dotčené domy dodávku tepla řešit. Každopádně požadují, aby v domech zůstala v pohotovosti předávací stanice Vytezy, která by byla schopná zajistit případný výpadek. To je sice technicky možné, ale pro takto připojené objekty by to znamenalo změnu ceny," podotkl Koutník.

Odpojení od Vytezy by podle něj bylo možné jen za splnění zákonných podmínek, mezi které patří mimo jiné stavební řízení. „Žadatelé musejí vytvořit projekt, jít s ním na stavební úřad, a pokud tam má zůstat naše zařízení, pak také za námi. Potom se musíme nějak dohodnout na cenových podmínkách, za jakých bychom stanici provozovali," vyjmenoval ředitel.

Připomněl, že kolem centrálního zásobování teplem existuje spousta mýtů a polopravd, které pak vedou lidi k takovým krokům. „Je to velmi složitá situace a lidé chtějí slyšet jednoduchá vysvětlení. Takže jim stačí tvrzení, že naše teplo je moc drahé a jinde je levnější, ale už neřeší, že musíme vycházet z aktuálních cen zemního plynu, který neustále zdražuje, a podobně," upozornil Koutník.

Upozornil, že cena tepelné energie ve Vyškově je dlouhodobě na úrovni průměrné ceny ze srovnatelných zdrojů v Jihomoravském kraji i v celém Česku. Doplnil, že Vyteza jako městská společnost nemá jako svůj cíl zisk, ale zásobování domácností ve městě teplem a teplou vodou.

U vlastních zdrojů vytápění, které si chtějí některé bytové domy zařizovat, je ale podle něj situace úplně jiná. „Soukromé společnosti, které nabízejí domům vlastní tepelné zdroje, to dělají právě kvůli zisku. Takže se dá domnívat, že výsledná cena tepla bude potom vyšší. Ale to si musejí lidé rozhodnout sami," dodal ředitel.