„Léčba a rehabilitace trvaly tři měsíce, podstoupila jsem i dva zákroky pod narkózou," popsala téměř devadesátiletá že­na.

I přes veškerou snahu lékařů má sice hybné prsty, ale ruku má deformovanou a nesnese zátěž. „Protože je podle mých informací vlastníkem pozemku město, požadovala jsem po něm odškodné. Nejprve jen za brýle, které se mi při pádu rozbily. Odmítlo mi ho ovšem přiznat. Právník i lékař mě ovšem upozornili, že mám nárok i na bolestné. Proto jsem v lednu tohoto roku podala právníkem zpracovaný požadavek na odškodnění," zmínila Vyškovanka.

Následovalo prý takřka nekonečné vyžadování dalších dokumentů. Nakonec město její požadavek zamítlo. „Zříká se zodpovědnosti. Prý jsem nepřizpůsobila pohyb stavebnímu stavu chodníku. Ve sdělení stojí, že jsem měla předvídat, že chodník může být daným způsobem poškozený a s ohledem na tyto podmínky jsem měla při chůzi dodržet zvýšenou opatrnost," citovala odpověď radnice Otevřelová.

Podle vedoucího odboru místního hospodářství Josefa Táborského město věc postoupilo pojišťovně. „Ta nám poslala zamítavé vyjádření s tím, že nejde o případ k odškodnění. Záležitost jsme řešili i s právníky, studovali jsme, jak se podobné události řeší ve zbytku republiky. Po vyhodnocení jsme se i přes jisté morální hledisko přiklonili k zamítnutí poskytnutí náhrady škody," vyjádřil se úředník.

Zároveň okomentoval i odpověď města, jak ji citovala Otevřelová. „Pokud je závada taková, že ji chodec může očekávat, měl by se stavu chodníku, co se týká opatrnosti, přizpůsobit. Pokud chce, může se paní domáhat práv soudně. Pak bude věcí soudu, ke které argumentaci se přikloní. Jestliže tak neučiní, bereme z hlediska úřadu věc jako uzavřenou," dodal Táborský.

S jeho tvrzením souhlasí i advokátka Eva Kubartová. „Nemám dostatek podkladů, abych se k případu fundovaně vyjádřila. Otázku odpovědnosti za škodu řeší soud, který posuzuje i míru zavinění. Obecně se ale jedná o složité případy," naznačila Kubartová.

Otevřelová se však pozastavuje i nad další věcí. Tou je plán oprav chodníků, který město zveřejnilo v sedmém čísle zpravodaje. „Uvedené jsou plochy u restaurace Letiště, U Prcka, k hotelu Atrium. Lidé se asi mají smířit s tím, že důležitější je zajistit bezpečný návrat podnapilých hostů z restaurací než pacientů po operacích očí nebo s vadami zraku, kdy oční lékaři sídlí právě v Agrodomě," poznamenala Otevřelová.

Po letech, kdy před stavem chodníku nějaký čas varovala značka, se nyní město nebrání zařadit jeho opravu do plánu na příští rok. „Jde ale o jiný typ, než jsou klasické chodníky, takzvanou rozptýlenou plochu. Odbor majetkový má nyní za úkol prokázat její vlastnictví. Pokud bude majitelem město, pak ji do plánu zařadíme. Konečné slovo však mají radní, kteří rozhodují o pořadí," naznačil Táborský.

Podle zjištění Vyškovského deníku Rovnost v digitálních katastrálních mapách je plocha před Agrodomem evidovaná jako majetek města. Těsně sousedí s majetkem státu.