Mnozí rodiče namítali, že schůzka byla svolaná narychlo. Proč jste se rozhodl tak najednou?
Setkání jsem měl naplánované na dobu před maturitou. Chtěl jsem, aby rodiče poznali nové vedení školy. Je ale pravda, že jsem ji svolal taky kvůli šumu, který se na gymnáziu šířil.

Přestože jste slíbil, že nezrušíte jazyky ani půlené hodiny, oblíbený učitel navíc taky neodejde, rodiče vás na konci schůzky vyzvali k odstoupení. Uvažoval jste, že jim i v tomto vyjdete vstříc?
Na gymnázium jsem přišel pracovat a nechci nic řešit emotivním způsobem. A setkání bylo hodně emotivní. Ne, opravdu nikdy jsem neuvažoval o tom, že bych odstoupil.

Jaké jsou tedy vaše plány týkající se gymnázia?
Chci zavést takzvané vzdělávání v souvislostech. Čeští studenti jsou v tomto ohledu na nízké úrovni, nedokáží zařazovat nové poznatky do širšího systému. Taky budu klást větší důraz na propracovanější výuku jazyků. Zároveň chci, aby studenti vyššího gymnázia byli profesně směřovaní. V neposlední řadě byl bych rád, kdyby se víc zapojovali do různých projektů. K tomu je určitě povedu.

Vrátíme se k nespokojenosti rodičů. Vyskytly se prý nejasnosti ohledně občanského sdružení rodičů, konkrétně ve financování…
Lidé si pletou nadaci s občanským sdružením. To je jiný právní subjekt a se školou nemá nic společného. Na našich stránkách na něho máme pouze odkaz. Všem rodičům jsem napsal dopis, že členství ve sdružení je dobrovolné. Pokud budou mít nějaké nejasnosti, můžou se obrátit na mě nebo na vedení občanského sdružení.

Je ještě něco, co byste chtěl rodičům vzkázat?
Rád bych jim řekl, že nemusí mít strach ze snížení úrovně výuky. Ať počkají třeba rok a uvidí, že se všechno změní k lepšímu. Vytváříme vzdělávací programy, zahájili jsme sérii různých přednášek. Chceme, aby se gymnázium otevřelo taky veřejnosti.