Jak vysvětlil představitel odpůrců Jiří Sekvenc, bude to znamenat výrazné omezení bezpečnosti. „Podle vyjádření příslušných odborů města musí být vychýlená cyklostezka a vybudovaný další pevný ostrůvek na hlavním průtahu. Tím se zhorší dopravní situace, bezpečnost provozu na silnici i cyklostezce a ubudou také parkovací místa,“ přiblížil Sekvenc.

Podle obyvatel přitom existuje možnost jiného připojení cesty. A to ze spodní části pozemků, příjezd by byl tedy z opačné strany, než je nyní v plánu. „Jsme domluvení s vlastníky pozemků a ti souhlasili, že pro vybudování cesty odprodají část svých parcel,“ poukázal na zasedání zastupitelstva, kde odpůrci vystoupili, další z obyvatel Petr Grmela

STAROSTA? PRO I PROTI

Obyvatelé Nouzky podepsali protestní petici. Mezi podpisy figuruje i jméno starosty Vyškova Karla Jurky. „V září město na základě rozhodnutí policie, odboru dopravy a dalších dotčených orgánů vydalo souhlas s výstavbou čtyř rodinných domů. V závěru roku Jiří Sekvenc požádal radu o zastavení souhlasu. Jako obyvatel města jsem sice petici podepsal, ale coby starosta jsem radě musel doporučit, aby ho neodvolala,“ uvedl Jurka.

Důvodem je stanovisko právníků. „Kdyby investor zažaloval město o ušlý zisk, nejspíš by vyhrál. Tím bychom způsobili škodu městu a vzhledem k tomu, že o tom víme dopředu, tak by nás mohla vyšetřovat policie kvůli trestnému činu,“ dodal.

Záležitost tak stojí na investorovi. Jak uvedl Dalibor Krejčí, který je zplnomocněný majitel pozemků k jednání, řešení zadní cestou zvažovali už na začátku. „Z odboru územního plánování jsem se dozvěděl, že už v minulosti majitelé prodej pozemků odmítli. Jedinou variantou tak bylo napojení předem na silnici v Brněnské. K tomu máme zhruba pětatřicet souhlasů úřadů a dotčených orgánů,“ sdělil.

Dodal, že v řešení spojení k domům zadní cestou problém nevidí. Potíže spatřuje v termínech. „Věc už řešíme osm měsíců. Nemůžu čekat se stavbou další tři roky. Jsme schopni vše pozastavit, pokud se do nějakého časového horizontu, například do konce roku, vyřeší,“ nabídl kompromis.