„Projekt má za cíl zhodnotit, jak se žije rodinám ve Vyškově a co dalšího je možné udělat pro to, aby byly rodiny v našem městě spokojené. K tomu potřebujeme znát i názor mladých lidí, rodin s dětmi a seniorů,“ informoval místostarosta města Roman Celý.