Kontejnery naleznou lidé u hasičské zbrojnice, u garáží ve Vinohradské ulici a u odbočky na Příhon v ulici Slavkovské. Od příštího roku musí sběr olejů a tuků zajistit všechny obce.