Jednalo se například o plánovanou kanalizaci. „V projektové dokumentaci na chystanou kanalizaci se změnily dva úseky, které si vyžádaly její změnu. V úterý jsme dokončili územní řízení, které se týkalo právě povolení těchto změn. Na zasedání jsem o tom zastupitele informovala,“ podotkla starostka Olšan Dana Křížová.

Stavba kanalizace se ovšem neobjede bez státní dotace. „Zastupitelstvo také projednalo žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Stavět budeme jenom kanalizaci, protože projekt počítá s jejím napojením na čistírnu odpadních vod, kterou postavili v Habrovanech,“ uvedla starostka.

Dalším bodem na jednání olšanských zastupitelů bylo schválení provozního řádu víceúčelového areálu. „Projednali jsme také některé menší akce, které chceme v letošním roce udělat – například výsadbu zeleně, drobné stavební úpravy nebo sklad na obecní nářadí,“ dodala Křížová.

Zastupitelé se také zabývali chystanými akcemi nebo činností mikroregionů, ve kterých jsou Olšany členem.

Zastupitelé zasedali také v sousedních Habrovanech. Tam rozhodovali především o nejvhodnější nabídce na stavbu nového obecního domu. S tím souvisí také výběr stavebního dozoru na stavbu obecního domu a přístavbu základní školy.