A bude se ucházet o dotace. „Zatím nevíme, jestli se do programu Správy majetku ve vlastnictví státu dostaneme. Každopádně se o to příští rok určitě pokusíme," ujistila kastelánka bučovické památky Jana Burianková.

Obnova všech arkád podle ní vyjde zhruba na pětadvacet milionů korun. „Nepředpokládám, že všechny peníze dostaneme najednou. Když jsme v uplynulých letech rekonstruovali střechu, rozdělili jsme ji na několik etap a částku, která byla potřeba, nám přidělovali na několikrát. Tam se jednalo zhruba o třicet milionů korun," vzpomněla Burianková.

Podle návštěvníků je oprava arkád potřeba už hodně dlouho. Třeba Brňanka Olga Hrouzová ale nevidí nedostatek pouze v nich. „Jsou sice omšelé, ale stejně na mě působí celý zámek. Když ho srovnám s jinými, a není potřeba dívat se příliš daleko, je to opravdu taková popelka. Potřeboval by pořádnou finanční injekci. Všude se o něm píše, jak je unikátní, a když ho člověk vidí na vlastní oči, je mu i smutno," zmínila Hrouzová, která však na druhou stranu ocenila práce, které se na památce uskutečnily v předchozích letech.

96štíhlých sloupů a arkád s hlavicemi lemuje nádvoří bučovického zámku ze tří stran. Jejich renovace vyjde zhruba na 25 milionů korun.

Kromě střechy i opravu manýristické Bakchovy fontány. „Vypadá moc pěkně. A co se týká celkově bučovického zámku, jezdím na něj ráda. Třeba na akce, které pořádají. Proto je mi líto, že působí tak zašle," dodala žena.

To ostatně tvrdí také někteří bučovičtí zastupitelé. Například Josefa Boudu proto těší, že se vedení zámku pokouší sehnat na opravu další peníze. „Arkády jsou pro bučovický zámek poměrně zásadní. Pokud se je podaří obnovit, jsem přesvědčený, že přibude i turistů," řekl Bouda.

Záměr oceňuje také vedení města, které s památkou úzce spolupracuje. „Společně jsme třeba spojili alej a zámeckou zahradu. Památku podporujeme i jinak. Například na opravu fontány se nám podařilo získat dar v podobě dvou milionů korun," připomněl místostarosta města Jiří Horák.

Co se ale týká arkád, na ty město s velkou pravděpodobností nepřispěje. „To je vyloženě záležitost zámku. Ale už jsme se bavili o jiné spolupráci, kterou jsme nicméně ještě nepředstavili ani zastupitelstvu, takže bych o ní momentálně nechtěl mluvit," doplnil bučovický místostarosta.

Naopak Bouda, který je revivalovým zpěvákem, by se přispění na opravu arkád, respektive uspořádání dobročinného koncertu nebránil. „Podobně pomohl kolega ze zastupitelstva Jiří Šarman se zpěvákem Bobem Frídlem přispět na obnovu fontány," poznamenal.

Podle Buriankové je tato forma pomoci ale v případě arkád spíš nereálná. „Jde o velkou akci za obrovské peníze. Ale nápad na to, jak by nám třeba nějaký dobročinný koncert mohl pomoci, mám," zmínila kastelánka.

V zámecké věži se podle jejích slov neukrývají zvony, ale cimbály. „Kdysi jsme přemýšleli, že bychom je nechali opravit. V porovnání s arkádami jde o menší věc a na tu už se peníze pomocí sbírek shánějí lépe," uzavřela Burianková.