Dochovaná dokumentace totiž neodpovídala skutečnosti. A to především co se týká původního založení jednotlivých součástí hráze na skalním podkladu. „Kvůli nestabilnímu podloží jsme pak museli přehodnotit také způsob upevnění otočného jeřábu. Bude nutné ho speciálně zajistit pomocí mikropilot. Zpoždění kvůli této změně ale nemá na účel a využití nádrže žádný vliv,“ ujistil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Jak ubezpečil, všechny podstatné součásti opatovické nádrže firma dokončí do konce února, Povodí Moravy se tedy drží původního termínu. „V současnosti už chybí jen drobnosti. Například osvětlení vrcholu hráze, obklady na schodišti a instalace zařízení a softwaru pro technickobezpečnostní dohled,“ přiblížil Gargulák s tím, že cílem rekonstrukce bylo zvýšení bezpečnosti vodního díla.

Opatovická nádrž
• Rekonstrukce se týkala deseti objektů, například vrcholu hráze, bezpečnostního přelivu, skluzu i odpadního koryta.
• Účelem nádrže je sběr vody pro vodovod Vyškov a Bučovice a zajištění minimálního průtoku v toku pod ní.
• V malé vodní elektrárně se navíc vyrábí elektrická energie.
 • Díky rekonstrukci nádrž splní nejpřísnější podmínky.

S blížícím se koncem prací mezi lidmi opět vyvstává otázka o zpřístupnění hráze. O tom vedení Vyškova jednalo se státním podnikem už před zahájením rekonstrukce. „Zatím si pamatuji jen jeden den otevřených dveří, kdy na hráz veřejnost pustili. Uvítala bych o něco volnější režim, už jen proto, že se dá lokalita krásně využít na procházky s rodinou. Její atmosféra láká,“ zmínila například Vyškovanka Martina Dočekalová.

Uvolnění striktního zákazu by uvítalo i vedení města. „Ještě před startem rekonstrukce jsme se s Povodím Moravy shodli na zpřístupnění hráze za dodržení některých podmínek za strany města. Nyní je čas znovu vstoupit do jednání a zjistit, jaký je postoj nového vedení,“ zmínil místostarosta Roman Celý.

Podle mluvčího státního podniku Petra Chmelaře však o zpřístupnění hráze momentálně vodohospodáři neuvažují. Kvůli ochraně zdroje vody. „Obzvlášť v období prohlubujícího se sucha je ochrana nádrže s vodárenským využitím a dodržování ochranných pásem zcela klíčová. Proto neuvažujeme o trvalém zpřístupnění,“ odůvodnil Chmelař.

Přesto zájemcům o pohled na hladinu z nové hráze podnik zcela neodepře. „Nebráníme se ji zpřístupnit ve formě dne otevřených dveří po dokončení všech prací,“ vzkázal Chmelař.

Postupně roste i hladina, která musela být po dobu rekonstrukce níž. „I když podmínky dané loňským suchým rokem nejsou dobré, snažíme se využít vodu z tajícího sněhu. Jak dlouho bude napouštění trvat, závisí na hydrologické situaci. Jen od začátku února se nám podařilo zvýšit hladinu asi o sedmdesát centimetrů,“ vyzdvihl Gargulák.