Vyšlapaná místa a vylámané břehové porosty, zbytky návnad, odpadky. Takové stopy po sobě často ponechávají pytláci v okolí vodárenské nádrže v Opatovicích. Tam je však zakázaný nejenom rybolov, ale dokonce i vstup. Přehrada totiž slouží jako rezervoár pitné vody.

„Pytláci ročně působí na majetku Povodí Moravy včetně nádrže v Opatovicích statisícové škody. Nehledě na skutečnost, že ohrožují i kvalitu vody. Ilegální rybolov je hlavním negativem, které ovlivňuje skladbu rybí obsádky,“ uvedl Richard Klement, vedoucí útvaru ochrany vod a rybářství Povodí Moravy, pod které opatovická nádrž spadá.

Lovci si totiž vybírají převážně atraktivní druhy, hlavně dravce a obyčejné kapry ponechávají. Narušují tak biologickou rovnováhu. „Při odčerpání značného množství dravé obsádky dostávají více prostoru ryby kaprovité, jimž chybí přirozený predátor a tudíž se přemnožují. V konečném důsledku může jejich populační boom znamenat zhoršení kvality vody,“ dodal Klement.

Že pytlačení na Opatovické přehradě je velmi časté, potvrzuje i opatovický hrázný Martin Střelec. „Budeme zavádět rybářskou stráž. Myšlenka je ale teprve v začátcích. Prozatím jsme odkázaní na pomoc městské policie, a to v případě, že objevíme pytláctví ve vyškovském katastru. V ostatních případech pak na státní policii,“ uvedl Střelec.

Jenže pobřeží přehrady je rozsáhlé a chytit pytláka při činu je obtížné. Policisté proto vyrážejí alespoň na preventivní prohlídky. Případy, které v poslední době řešila hlídka vyškovské policie byly podle mluvčí vyškovské policie Moniky Novotné většinou klasifikované jako přestupek.

„Záleží totiž na mnoha okolnostech, například na množství upytlačené kořisti. V krajním případě ale přistiženým pytlákům hrozí až dva roky vězení. Dále peněžitý trest nebo zákaz činnosti a propadnutí zadržených věcí. Potrestaný může být i rybář s platným lístkem, pokud loví tam, kde se to nesmí,“ dodala Novotná.

Kvůli kvalitě vody v opatovické nádrži je nutné udržovat rybí obsádku v rovnováze. A tak každoročně Povodí Moravy provádí její monitoring. Ty druhy, kterých je nedostatek, pak doplní.

Rybí obsádka v Opatovicích je poměrně rozmanitá. „Z kaprovitých ryb je nejpočetněji zastoupená ouklej obecná, cejn velký, plotice obecná a perlín ostrobřichý. Za zástupce dravců nádrž obývá sumec velký, štika obecná a bolen dravý. Méně početní jsou candát obecný spolu s okounem říčním.Všechny druhy jsou nyní v nádrži zastoupené v optimálním množství,“ dodal Klement.

Opatovická přehrada napájená tokem řeky Malá Haná slouží od roku 1972. Zabírá téměř jednasedmdesát hektarů vodní plochy. Slouží jako zásobárna pitné vody pro

Vyškov a okolí. Je vybavená ochranným pásmem prvního a druhého stupně. Trestné je narušení prvního stupně.