„Krajská hygienická stanice nemá k vydání takového plošného opatření zákonnou kompetenci. Nařízení je tudíž v rozporu se zákonem,“ upozornil rektor univerzity Martin Bareš. Vedení hygienické stanice zaslal dopis, ve kterém žádá o odvolání opatření.

Od začátku září univerzita zavedla vlastní bezpečnostní opatření. Krizový výbor univerzity na nich pracoval celé léto. Kromě jiného se fungování univerzity řídí podle speciálního semaforu, který stanovuje doporučené postupy pro provoz jednotlivých pracovišť a dalších činností, jako jsou přístup do budov školy nebo provoz laboratoří. „Výuka začne až 5. října. Už v pondělí jsme rozhodli, že se bude přednostně odehrávat v online prostředí. S variantou prezenční výuky jsme počítali jen u prvních ročníků, pro které je důležité přímé seznámení s prostředím a chodem vysoké školy,“ doplnil k opatřením Bareš.

Pokud na výhrady univerzity nebudou hygienici reagovat, chce se rektor Bareš obrátit na soud. „Věřím, že k vyřešení situace dojde již na základě našeho upozornění,“ uvedl.

Zákaz prezenční výuky na vysokých školách v kraji odůvodnili hygienici nárůstem počtu nových případů a požadavků na testování. „Nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad,“ komentoval rozhodnutí ředitel krajské hygienické stanice David Křivánek.

Za čtvrtek přibylo v kraji tři sta nových nakažených. Nemocnice přijaly čtyři nové pacienty s Covidem. Podle údajů hygieniků leží celkem šedesát šest pacientů s nákazou na infekčních odděleních nemocnic v Jihomoravském kraji. Z toho jen devět lidí trpí závažným průběhem nemoci.

Na semaforu Ministerstva zdravotnictví má již celý Jihomoravský kraj oranžovou barvu. Ta značí počínající komunitní přenos nákazy. Objevuje se stále více případů, u kterých není jasné, kde se člověk nakazil. Virus může zasáhnout i ty, kteří se vyhýbají známým oblastem s výskytem nákazy a nebyli v kontaktu s člověkem pozitivním na Covid-19.