Vedení Brankovic chce pokrýt celou obec kanalizační sítí a postavit čističku odpadních vod. Opozice ale považuje kanalizaci za zbytečnou investici, na kterou doplatí jak obecní pokladna, tak obyvatelé. V současnosti vedení obce vybírá zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a výběrové řízení.

Celkové náklady výstavby jsou po odečtení daně z přidané hodnoty asi 125 milionů korun. Z této částky tvoří sedmadvacet milionů korun budoucí příjmy a tři miliony neuznatelné náklady. „Získali jsme dotaci ve výší devadesáti procent uznatelných nákladů, které činí zhruba pětadevadesát milionů korun. Zbývajících deset procent představuje spoluúčast obce,” uvedl brankovický starosta Vladimír Procházka.

Právě kvůli spoluúčasti pohybující se kolem deseti milionů korun a také kvůli domnělým dopadům na peněženky obyvatel s výstavbou nesouhlasí brankovická opozice. „Spoluúčast neúměrně zatíží rozpočet a navíc kvůli nákladům za provoz čističky odpadních vod stoupne jistě cena vodného a stočného. Pochybuji, že nám někdo bude dotovat provoz čističky,” řekl opoziční zastupitel a předseda finančního výboru Patrik Kabátník.

Převažují pozitiva

Vedení obce s vyšší cenou počítá, přesto podle něj pozitiva převažují. „Uváděli jsme dopředu, že cena vodného a stočného stoupne, ale myslíme si, že stavba je i tak pro obec přínosná. Vyřeší natrvalo otázku odpadních vod v obci. Byla by škoda nevyužít možnosti, kdy může stavbu zaplatit z valné části dotace,” upozornil starosta. Na milionovou spoluúčast si plánuje vedení obce vzít úvěr.

Kanalizace je rozdělená do dvou částí. „Ve dvou třetinách obce uděláme novou splaškovou kanalizaci a ve třetině obce na levém břehu Litávky pouze vyvložkujeme tu starou,” vysvětlil starosta.

Právě toto rozdělení je také trnem v oku opozici. „Toto řešení mi připadá nekoncepční. Když už se do akce vedení obce pouští, čekal bych, že udělá novou kanalizaci všude,” dodal Kabátník.

To však podle starosty nejde. „Udělat novou kanalizaci i ve druhém úseku by vyžadovalo zasáhnout do povrchu silnice I/50, což nám Ředitelství silnic a dálnic nepovolilo,” vysvětlil Procházka.

Podle lidí bude kanalizace i čistička přínosná. „I když to bude stát spoustu peněz a těžko říct, jaký bude úvěr půjčky, kterou si obec na spoluúčast vezme, myslím, že by se čistička měla postavit. Bydlím přímo u potoka a vidím, jaké se tam kolikrát vypouští nečistoty,” řekl například Josef Soldán, který bydlí v brankovické Zahradní ulici.

V úterý obec vyhodnotí nabídky na zpracování projektové dokumentace. Předpokládaná cena za zpracování dokumentace je téměř dva miliony korun. „Dosud se nám přihlásilo pět firem. Hlavním hodnotícím kritériem je samozřejmě nejnižší cena,” uzavřel Procházka. Výdaje na zpracování projektové dokumentace pokryje jako část uznatelných nákladů obdržená dotace.