„Ještě ale zbývají třeba práce ve vnitřních prostorách, výmalba schodiště nebo oprava věžních hodin. Chceme to stihnout ještě do zimy,“ sdělil za Římskokatolickou farnost Letonice Martin Bejček.

Podle něj se ve farnosti věnují zvelebování památky dlouhodobě dle aktuálních možností. „Důležité je, že máme hotové venkovní práce, které jsou závislé na počasí. Týká se to i nové fasády,“ doplnil Bejček. Finální úpravy v kostele pravděpodobně částečně omezí přístup příchozím.