„Město se snaží do zlepšování prostředí na nejmladším, ale zřejmě nejproblematičtějším vyškovském sídlišti zapojit veřejnost. Do projektu jsme zapracovali výsledky sociologického průzkumů a ankety, které se účastnili obyvatelé sídliště,“ informoval starosta Vyškova Petr Hájek.

Radnice chce na základě podnětů obyvatel vhodnějším způsobem vyřešit možnosti parkování. „Projekt mimo jiné počítá s vybudováním hromadných garáží a opravou stávajících a vytvořením nových odstavných a parkovacích ploch,“ naznačil starosta.

Mezi oblasti, které lidi na sídlišti nejvíce pálí a kterým se projekt zabývá, podle něj, patří rovněž cesty pro pěší, sportovní a rekreační plochy nebo dětská hřiště. „Nezapomínáme ani na úpravu zeleně, doplnění veřejného osvětlení či mobiliáře,“ doplnil Hájek.

Hotový projekt regenerace sídliště bude následně podkladem pro podání žádosti o státní dotaci.