„Měli jsme zájem o jejich úpravy, zpevnění a jasné ohraničení. Náš areál je však chráněnou kulturní památkou s velkou návštěvností, historií a potenciálem. O jeho vylepšení usilujeme i nadále,“ ujistila ředitelka zámku Eva Oubělická.

Kompletní obnova cest byla součástí projektu přeshraniční spolupráce „Poznejme historické parky“. „Návštěvníci lázeňského parku v Trenčianských Teplicích by využili naučné stezky s pohledem do jeho minulosti a informacemi o partnerském parku ve Slavkově. Cílem projektu bylo zabezpečení obou parků pro návštěvníky a zatraktivnění našich regionů pro další rozvoj turismu,“ vysvětlila starostka Trenčianských Teplic Zuzana Frajková Ďurmeková.

Členové Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel pořádají často zájezdy na místa na Ukrajině spojená s životem českých emigrantů. Jeden se uskutečnil v červenci loňského roku.
Pokřtili česko-ukrajinskou čítanku, lidé získají informace o svých kořenech

Zastupitelé blokovali třináct milionů korun k předfinancování akce. Počítali s návratem asi pětaosmdesáti procent nákladů díky dotacím. „Tyto peníze využijeme mimo jiné i na opravy chodníků. Týká se to konkrétně opravy chodníku v ulici Tyršova v délce téměř čtyři sta metrů až po ulici Pod Oborou. Při této rekonstrukci vybudují dělníci také několik stání podél parku u bývalé jednoty. Chystáme také dobudování chodníku pro ulici Pod Vinohrady v délce 130 metrů,“ uvedla mluvčí města Veronika Slámová.

Zatímco náklady na oba chodníky dosahují pěti milionů korun, další jeden a půl směřuje na přípravu projektové dokumentace na stavbu nové školky na Koláčkově náměstí. „Zbývajících 5,8 milionu je přesunuto do kapitoly nespecifické rezervy, kvůli vyrovnání rozpočtu před očekávaným propadem daní,“ dodala mluvčí města.

Přeshraniční spolupráce Slavkova a Trenčianských Teplic přitom podle starostky může dlouhodobě pokračovat. „Jsme malá městečka, která se vyznačují tím, že je každoročně navštíví mnoho turistů. Propojení mezi námi je velice zajímavé. Například v roce 1805 v době bitvy tří císařů ve Slavkově patřily naše lázně rodině uherského magnátského rodu Ilésházyovcov, Štefan XI. Ilésházy se výrazně zasloužil o jejich rozvoj, ale zároveň byl také jako plukovník v rakouské armádě vyznamenaný řádem Zlatého rouna. Dnes víme, že vedl svůj pluk právě v bitvě u Slavkově,“ vyprávěla starostka Trenčianských Teplic Zuzana Frajková Ďurmeková.

Zrekonstruovaný kulturní dům si v Drnovicích prohlížejí první návštěvníci.
Ohořelé torzo je pryč. Kulturní dům v Drnovicích po požáru zase plní návštěvníci

Spojeních však nachází více. „Je to především starodávná jantarová stezka, která v dávné minulosti vedla skrz obě naše města. Právě parky jako jedny z hlavních lákadel pro turisty máme také společné,“ zdůraznila Frajková Ďurmeková.

Slavkov přitom uspěl alespoň s žádostí o dotaci na obměnu mobiliáře v parku, která se tak uskuteční.