Farnost uspořádala ve spolupráci se žďánickým farním sborem benefiční koncert, na kterém se na opravu vybralo přes třicet tisíc. „Pro případné dary veřejnosti jsme zřídili i účet s číslem 1560680379/0800,“ dodal Fránek.