V současné době nechává zpracovávat projektovou dokumentaci. „Půjde o opravu víc než dvoukilometrového úseku. Naplánovaná je na rok 2017. Přesný termín budeme znát až po uzavření smlouvy se zhotovitelem. Toho vybereme na základě vyhlášení veřejné zakázky," informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Zpráva těší třeba Jana Krátkého, který takřka denně jezdí mezi Brnem a Slavkovem. „Oprava už je na čase. Kromě poklopů jsou na silnici i vyjeté koleje. Když jede šofér rychleji, není to zrovna příjemné," konstatoval řidič.

Právě nerovnosti jsou důvodem, proč se státní podnik rozhodl pro výměnu povrchu v daném úseku. „Kromě vyjetých kolejí jde o trhliny a také poruchy v podobě vysprávek. Součástí bude i nové osazení poklopů kanalizačních šachet," přiblížila Ledvinová s tím, že cenu zatím Ředitelství nezná. „Přesný rozpočet se dozvíme, až budeme mít projektovou dokumentaci," dodala.

Opravu kvituje také vedení Slavkova u Brna. Zaprvé právě kvůli poklopům. „Dali jsme podnět, aby je podnik posunul buď doprostřed, nebo na kraj vozovky," sdělil slavkovský starosta Michal Boudný.

Zadruhé pak jde o svedení dešťových vod, které v současnosti stékají do jednotné kanalizace ve městě. Jak před časem informoval Vyškovský deník Rovnost, právě tento fakt působí problémy v nedaleké zástavbě. Voda, která z kopce za vydatnějšího deště stéká, zpravidla končí až ve sklepech rodinných domů. „S Ředitelstvím silnic a dálnic proto vedeme jednání o spolupráci na vyřešení této věci," potvrdil Boudný.

Pod silnicí by podle něj měl být vytvořený protlak, jímž povede potrubí, které vodu svede do vodoteče směrem na křenovickou alej. „Jde o letitý problém. Rádi bychom ho už konečně odstranili," poznamenal slavkovský starosta.

Jestli se to podaří příští rok, zatím jisté není. „S přeložkou kanalizační sítě se při této opravě nepočítá," vzkázala Ledvinová. Podle Boudného nicméně má jít o akci města, kterou chtějí zrealizovat ve spolupráci s Ředitelstvím, zřejmě tak záležitost ještě bude předmětem jednání.