„Naším cílem je jeho oprava s náklady zhruba ve výší tří set tisíc korun,“ informoval v tiskové zprávě vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Před převodem majetku bude vypracovaný geometrický plán a odborné ocenění. „Pak přikročíme k obnově. Počítáme s využitím dotačních prostředků z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón,“ dodal referent pro památkovou péči Petr Bařinka.

Jilm je posledním pozůstatkem parku, který byl v prostoru mezi dnešním vyškovským gymnáziem a zahradou dnes už neexistujícího Německého domu.
Hlasování ukončí o víkendu. Stromem roku může být i jilm u vyškovského gymnázia

Kamenné městské opevnění z vzniklo v patnáctém století. V devatenáctém století však byla většina hradeb zbořena, souviselo to s rozšiřováním města a rozvojem průmyslu. Zbytky se nyní nacházejí za kostelem Nanebevzetí Panny Marie a v ulici Pivovarská. Výška hradeb dosahuje tří, někdy i šesti metrů, zatímco síla zdiva je zhruba 155 centimetrů.