„Podle usnesení zastupitelstva počítáme s tím, že se povrch silnice ve Smetanově ulici v úseku od křižovatek s ulicemi Dvořákova a Lidická vyfrézuje a následně se vytvoří nový asfaltový povrch a osadí se nové silniční obrubníky. Pokud v nadcházející době zastupitelstvo města nerozhodne jinak, nedojde ke generální opravě, kterou navrhoval ředitel technických služeb a řešil ji také projekt pro stavební povolení, přičemž se k ní vyjadřovali i někteří obyvatelé ulice," shrnul vedoucí slavkovského odboru investic a rozvoje Petr Lokaj.

Částečné řešení

Do konce července bude v ulici pracovat společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, která v úseku od Dvořákovy po Havlíčkovu ulici rekonstruuje veřejnou kanalizační síť. Pak se dělníci pustí do zakázky města. „Nemá smysl, aby se ve Smetanově ulici dělal jenom nějaký polotovar, když je nezbytné zaměřit se nejen na silnici, ale i na zelený pás, stromy, parkovací místa i chodníky. Dlouho jsme pracovali na projektu, který by ulici přivedl do naprosto ukázkové podoby, jakou jinde ve Slavkově člověk nenajde. Nevím, proč se o něm víc nediskutovalo, zdá se mi, že se na celou věc příliš spěchá," upozornil Lánský.

I podle obyvatele lokality Tomáše Floriána je schválené řešení polovičaté. „Všichni se shodneme na tom, že ulice dnes vypadá hrozně, tak proč ji opravovat jen zčásti? A to nejen kvůli místním, ale třeba i kvůli návštěvníkům města. Spousta lidí místem jede třeba na návštěvu do pivovaru, takže by měla být trochu reprezentativní," myslí si Florián.

Z řad obyvatel ulice vzešla i petice, která doporučovala, jaké zásahy by lokalitě prospěly. „Podobné petice vytvořili třeba i obyvatelé z Čapkovy a Lomené ulice. Zastupitelstvo vzalo doporučení při schvalování na vědomí, nemá však povinnost se jimi řídit," připomněl Lokaj.

Podle zastupitele Jana Reichla se město zabývalo všemi možnostmi, jak ulice upravit. „Projednávali jsme vše na stavební komisi a naším záměrem například ve Smetanově ulici bylo zachovat co nejvíc zeleně a parkovacích stání, co nejširší chodník a silnici. Když jsme však zadání předložili projektantovi, ten se nad ním jenom usmál. Skloubit za panujících podmínek všechno dohromady je velmi složité," podotkl Reichl.

Chodník u školy

Kromě Smetanovy ulice se ve městě podle rozhodnutí zastupitelstva bude ještě letos upravovat několik dalších lokalit. Jedná se o ulice Čapkova, Mánesova, Tylova, Lomená, změny čekají i na chodník před integrovanou střední školou v Tyršově ulici.

Odbor investic a rozvoje stanovil rozpočet na všechny akce na pět milionů tři sta tisíc korun. Protože se však ještě všude neuskutečnila soutěž o dodavatele, lze podle Lokaje předpokládat, že cena půjde ještě o něco dolů. „V ulicích Čapkova, Mánesova, Tylova a Pod Vinohrady projekt zahrnuje úpravu silnice celoplošným postřikem asfaltovou směsí s drceným kamenivem s doplněním výtluk asfaltovým recyklátem. V Lomené ulici se pak chystá celková rekonstrukce podle projektové dokumentace. Zahrnuje kompletní výměnu vrstev vozovky, položení nové dlažby a jiné úpravy," upřesnil Lokaj.

Starosta města Ivan Charvát doplnil, že Lomená je jedna z těch ulic, které jsou na kompletní rekonstrukci připravené. „Čeká na ni už opravdu velmi dlouho," poznamenal starosta. Podle Lánského u ní však není tolik potřebná kompletní rekonstrukce jako ve Smetanově ulici. „Přijde mi to absurdní. Lomená není v tak špatném stavu jako v jiných případech a také není dopravně tak zatěžovaná jako Smetanova. Prioritou města by mělo být začít opravovat tam, kde je to nejpotřebnější," zdůraznil ředitel technických služeb.