Po dlouhých sedmnácti letech se do finále dostaly opravy farního kostela Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna. „Posledním velkým zásahem do interiéru kostela byla oprava lavic a podlahy pod nimi, která už byla po víc jak sto letech poškozená červotočem a hnilobou. K určení stáří podlah nám pomohly i třeba ručně vyráběné hřebíky v původních prknech. Dokonce jsme našli půlgroš z roku 1852, takže podlahy byly dělané po tomhle datu," prozradil slavkovský farář Milan Vavro.

Peníze na opravy, které vyšly asi na dvě stě dvacet tisíc korun, farnost naspořila z veřejných sbírek. „Nejprve jsme sejmuli lavice a podlahy pod nimi odstranili. Řešili jsme, jestli položíme po celé jejich ploše novou izolaci, nakonec jsme ji dali jen pod nové nosné polštáře. Navíc celý prostor od cihelné podlahy odvětrává mezera v krycí liště," vysvětlil kněz.

Stolářská firma nahradila původní modřínová prkna smrkovými. „Smrkové desky jsme nyní napustili olejovou barvou. Lemované jsou dubovými fošnami. Do nové podlahy jsme také zavedli elektrické vedení pro vytápění sedadel. Nakonec jsme opravili samotné lavice. Těm ale ještě zbývají dodělat klekátka," doplnil Vavro.

Na lavici 6 chlapů

Na stavebních pracích se podílí také přímo lidé z farnosti. „Ženy hlavně pomáhaly při úklidech na bohoslužby, pánové zase s rozebíráním podlah a hlavně při častém přenášení lavic. Při přenosu jedné lavice totiž bylo potřeba minimálně šesti lidí," popsal.

Poslední velká oprava je tak od roku 1995, kdy se kostel začal opravovat od střechy, přes fasádu a elektroinstalace, téměř u konce. „Už zbývá jen doladění interiéru, jako třeba doplnění laviček pro děti a pro zpěváky. Jde jen o drobnosti a kostel se bez větších zásahů obejde desítky let," podotkl Vavro.

Stavební ruch je slyšet i od kostela svatého Václava v Rousínovci. Rekonstrukcí prochází střecha kostela. „Zatím máme hotovou část nad presbytářem a zaměřili jsme se především na nejkritičtější spodní části střechy a krovy. Trámy, které jsou ve špatném stavu, měníme za nové," řekl farář Michal Macek z farního úřadu v Rousínově.

I tady je oprava v řádech statisíců. „Celkem vyjde druhá etapa oprav, ve které se nyní nacházíme, přibližně na osm set padesát tisíc korun. Skončit má v polovině září. Bohužel nám pokrátili dotace z Jihomoravského kraje, které jsme dostali pouze ve výši sedmdesáti tisíc korun. Tři sta padesát tisíc jsme získali od města Rousínova a dalších tři sta osmdesát tisíc z ministerstva kultury. Pomohly nám také veřejné sbírky," vypočítal kněz.

Kostel v Rousínovci je po dobu stavebních úprav zavřený. „Věřící dočasně využívají kostel svaté Máří Magdalény na náměstí v Rousínově. Od září bychom chtěli kostel v Rousínovci opět otevřít a až se nám podaří sehnat další peníze, pustíme se do třetí etapy oprav. Možná budeme muset řešit ještě statické zabezpečení a opravy klenby," doplnil Macek.

Opravy kostelů na Vyškovsku se ale neomezují pouze na stavební práce, údržbu potřebují i třeba varhany. Ty milonické nejsou výjimkou. „Ve středu jsme se pustili do generální rekonstrukce varhan. Některé píšťaly budeme muset zcela vyměnit, jiné postačí jen přeladit," vysvětlil farář Pavel Lacina z Milonic.

Převážnou část rekonstrukce, která vyjde asi na sedm set tisíc korun, zaplatí fara z vlastních peněz. I tady hrály svou roli dary nejen od věřících. „Dávaly jsme je dohromady z drobných darů téměř deset let. Dotaci na opravu varhan jsme získali pouze ve výši dvě stě tisíc korun. Kompletně mají být opravené v květnu příštího roku," dodal milonický farář.