„Program na podporu oprav místních komunikací chybí, a to je velmi špatně. Říkám to za sebe, ale vím, že nejsem jediný starosta, který si to myslí. Na cesty ve správě obcí kraj přispívá jen v případě, že se jedná o nové, které vedou k nové zástavbě," poukázal starosta Dobročkovic Josef Pištělák.

Podle něj už obec nemohla s opravou na Malé Straně dál čekat. Náklady ve výši sto tisíc korun za deset metrů cesty v celé šířce si od obecní pokladny vyžádají omezení jiných výdajů. „Už jsme ji kdysi vyspravili asi za sto tisíc korun, ale po třech letech se dostala do stejného stavu, v jakém byla předtím. Zhruba předloni jsme se shodli na tom, že je nutná generální oprava, to znamená vybagrovat místo do šedesáti centimetrů, zhutnit podloží a další věci. Včetně opravy kanalizace, když se poškodí," nastínil Pištělák. Dodal, že i tak bude obec ještě usilovat o to, aby se kraj na zaplacení opravy nějakou částkou podílel.

Podobně se na problém dívá i starosta Nemojan Jan Bednář. Na rozdíl od Dobročkovic pro něj sice otázka oprav místních cest není aktuální, ale zanedlouho bude. „V současnosti stavíme kanalizaci, a to je priorita číslo jedna. Otázku následné opravy cest budeme řešit později. Pak zřejmě vyvstane problém, když na takovou akci neexistuje žádný dotační program. O možné finanční podpoře ale přesto budeme s krajem jednat," plánoval Bednář.

Ve stejné situaci jako Nemojany se nyní nacházejí také Heršpice. I tam jsou nyní ulice rozkopané kvůli stavbě kanalizace. „V každém případě dotační program na opravu cest pro obce chybí. Existuje přitom pro ty, které má ve správě Ředitelství silnic a dálnic nebo Správa a údržba silnic. Když si obce přejí, aby jim kraj přispěl na cesty, nejde o žádný rozmar. Oprava místních komunikací je důležitá a nákladná věc, přitom pro obce existuje spousta dalších vyhlášených dotačních titulů, bez kterých by se obešly," naznačil starosta Heršpic Jiří Ziegler.

Koncepce s výhradami

To podle něj neplatí jen pro oblast dopravy. „Celkově koncepce dotačních titulů není ideální. A nejde jen o tituly vyhlášené krajem," zdůraznil starosta.

Řadu dalších věcí, na které by podle něj Heršpice potřebovaly přispět, nejde takříkajíc napasovat do žádného dotačního titulu. „Přitom existují dotace například na snížení prašnosti, jenže podmínky, které musí obec splňovat po pořízení zametacího stroje, jsou tak přísné, že pro nás není výhodné ho kupovat," poznamenal Ziegler.

Mluvčí Jihomoravského kraje Denisa Kapitančiková nicméně připomněla, že v rámci některých dotačních programů obce můžou žádat o příspěvky na opravu místních cest. „Bylo tomu tak v minulosti a je to tak i nyní. Konkrétně například v dotačním programu pro oblast vodního hospodářství je uznatelným nákladem demolice a úprava veřejné komunikace, a to v nezbytném rozsahu jako důsledek výkopových prací. Podobně tak je možné v dotačním programu rozvoje venkova žádat o peníze na úroky z úvěrů na výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby, občanské vybavenosti a infrastruktury. Do čehož spadají mimo jiné místní cesty a cyklistické stezky," přiblížila Kapitančiková.

Dodala, že je také možné průběžně žádat o individuální dotace. Právě k tomu se podle všeho chtějí uchýlit v Dobročkovicích při opravě cesty na Malé Straně nebo také v Nemojanech po dokončení stavby kanalizace.