Bez problémů se ale loňský rok neobešel. V červnu muselo město schválit rozpočtové opatření a snížit očekávané příjmy o deset milionů. Předpověď ministerstva financí totiž neodpovídala skutečnosti a do obcí mířilo výrazně méně peněz. „Peníze nám přišly v prosinci. To, že k nám nakonec doputovaly, je samozřejmě dobře. Nicméně pokud by se situace opakovala, může to způsobit obrovské problémy. Plánujeme investice v průběhu roku. Jestliže ale peníze dojdou v prosinci, už toho město moc nepostaví ani neopraví," podotkl starosta města Karel Goldemund.

Proto doufá, že loňský rok byl výjimkou a v letošním už podobnou situaci zastupitelé nebudou muset řešit. Obratu k lepšímu nasvědčuje letošní první čtvrtletí. „Situace vypadá lépe a skutečné příjmy odpovídají předpokladům," dodal Goldemund.

Příjmy města loni dosáhly 416 milionů, výdaje pak 378 milionů. Do rozpočtu na letošní rok zastupitelé schválili převedení téměř třiačtyřiceti milionů. Na účtu tak Vyškovu zůstává přes osmapadesát milionů.

nejvýznamnější loňské investice- IV. etapa regenerace sídliště Smetan. nábřeží: 6 165 000 Kč
- opravy a výstavba nových částí chodníků: 6 000 000 Kč
- I. etapa regenerace sídliště Dukelská: 3 459 000 Kč
- II. etapa rozšíření kolumbárií a urnových hrobů na hřbitově ve Vyškově: 3 169 000 Kč
- regenerace sídliště Palánek: 2 972 000 Kč
- demolice bývalých jeslí Palánek: 1 547 000 Kč