Zmizí dožilé části střešního krovu, které nahradí nové stejného tvaru. „Řemeslníci vymění bednění střechy a střešní krytinu, nově bude z měděného plechu. Při opravách klempířských prvků se zaměří na odvod srážkových vod tak, aby nezatékala mezi bývalou synagogu a sousední objekt,“ vysvětlil referent pro památkovou péči radnice Petr Bařinka.

Uvnitř synagogy se pracovníci zaměří na opravu podbití a omítek stropu v místech poškození. „V této souvislosti necháme provést průzkum omítkových a nátěrových vrstev, který potvrdí, nebo vyloučí dřívější existenci případné dekorativní výmalby,“ zmínil Bařinka.

Do konce listopadu řemeslníci dokončí opravu střechy. Do dalších prací se pustí začátkem příštího roku, kdy se pod jejich rukama dočká úprav strop uvnitř synagogy. Rekonstrukce skončí na konci února.

Vyškovský místostarosta Josef Kachlík připomněl, že řemeslníci střechu posledních zhruba deset let pokaždé provizorně vyspravili na zimní měsíce. „Takový postup se už ale pro celkově se zhoršující stav ukázal jako neudržitelný a ve výsledku neefektivní. Stavební zásahy nyní můžeme uchopit komplexněji. Zásadní se zlepší stavebně technického stav objektu bývalé synagogy, a to s předpokládanou životností v řádu desítek let,“ zmínil Kachlík.