Práce umožní čtvrtmilionová dotace od ministerstva kultury. „Farnost ale v současné nepříznivé situaci není schopná zajistit zbytek peněz. Vzhledem k památkovým hodnotám objektu dotaci ve výši padesáti tisíc korun rádi poskytneme,“ ujistil vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Celkové náklady totiž dosahují na 320 tisíc korun. „V první etapě bude nutné provést restaurování mramorování, jež je součástí architektury oltáře. Následovat má restaurování jeho ornamentální a sochařské výzdoby,“ doplnil Kachlík.

Již za hranicí životnosti je pak mechanický hodinový stroj kostela Nejsvětější Trojice ve vyškovských Dědicích. Také při obnově hodin z druhé poloviny minulého století se místní římskokatolická farnost spoléhá na podporu města.

„Původní mechanický stroj farnost zachová na svém místě. Na elektrifikaci uvolňujeme čtyřicet tisíc. Pomůžeme tak nadále zajistit chod věžních hodin, které informují o přesném čase kolemjdoucí,“ dodal místostarosta Kachlík.

Druhou polovinu z osmdesátitisícových nákladů zvládne farnost pokrýt z vlastních zdrojů. Letos byl přitom už dokončeny například rozsáhlé práce na rekonstrukci bývalé synagogy na Masarykově náměstí, která dnes slouží Československé církvi husitské. Náklady přesáhly tři a půl milionu.

„Budovu bývalé synagogy, dnes kostela Církve československé husitské, naše církev opravovala předtím ještě od roku 1955 do 1957, kdy proběhlo posvěcení budovy Božím slovem. Po celou dobu tedy kostel slouží naší církvi k pravidelným bohoslužbám, křtům, svatbám a pohřebním obřadům,“ sdělil farář Martin Kopecký.