V této etapě dělníci odbourají nefunkční římsy, které nahradí nové. Stejně tak namontují záchytný systém a protidotykové zábrany. Do finále půjdou dokončovací práce tak, aby byl most průjezdný již bez omezení.

„Bude opět platit úplná uzavírka mostu. Bez tohoto opatření nejsme schopni dodržet požadovanou bezpečnost pracovníků a pohyb stavebních strojů po staveništi,“ doplnil Hanák.  Řidiči budou jezdit přes místní část Dědice a Pustiměř.

Přilehlá lávka pro pěší a cyklisty zůstane k dispozici opět bez omezení.

Již předchozí etapu oprav mostu měla na starosti Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, a to loni na podzim.

Důvodem uzavření mostu byl jeho havarijní stav. Most je více jak sto dvacet let starý a stávající klenba z kamenných kvádrů již nebyla v dobrém technickém stavu. Celková oprava přijde zhruba na dvanáct milionů korun.