Kostel, židovský hřbitov i křížky. Mnoho sakrálních staveb v Rousínově má před sebou rušný zbytek roku. Čekají je totiž opravy, které jsou v některých případech už nezbytně nutné, protože stavby jsou místy v havarijním stavu. Například na židovském hřbitově se rozpadají náhrobky.

Co nevidět začnou opravy kostela svatého Václava v rousínovské místní části Rousínovec, do kterých se pustí římskokatolická farnost. „V havarijním stavu jsou zejména krovy. Nejvíce jsou poškozené nad presbytářem. Do jejich opravy se chceme pustit ještě letos, už chystáme výběrové řízení,“ uvedl rousínovský farář Michael Macek.

Narušené jsou podle něj především vazní trámy v dolní části krovů. „Trámy jsou s největší pravděpodobností ještě původní, čili tři sta let staré. Jenže v místě dotyku se zdivem hodně trpí. Způsobují to velké rozdíly teplot a kondenzace vody,“ řekl Macek.

Spolu s trámy vymění farnost také střešní krytinu. „Původní střešní tašky bobrovky nahradíme novými. Kostel je památkově chráněný, takže musíme každý zásah projednávat s památkáři,“ upozornil Macek.

Věřící, kteří navštěvují v kostele bohoslužby, se nemusejí obávat rušení klidu. „Presbytář se nachází vzadu od vchodu, takže by oprava neměla nijak vadit. Lešení bude postavené od hřbitova. Navíc předpokládám, že v neděli se pracovat nebude,“ dodal Macek.

Na opravu krovů a výměnu střešní krytiny pomohla římskokatolické farnosti v Rousínově získat dotaci místní akční skupina Společná cesta z prostředků Státního intervenčního fondu. Výměna krovů nad presbytářem je teprve první etapou. Fond na ni poskytl dotaci téměř sedm set tisíc korun.

Oprav se díky dotacím dočká také rousínovský židovský hřbitov. Na jeho obnovu získala ze stejných prostředků Společná cesta dokonce sedm set dvacet tisíc korun. „Smlouvu snad podepíšeme tento týden. Zatím připravujeme podklady pro výběr dodavatelů jednotlivých prací,“ uvedl architekt Jaroslav Klenovský z Židovské obce Brno a Federace židovských obcí v České republice.

Opravy židovského hřbitova v Rousínově však budou stát daleko víc. „Celkové náklady odhadujeme na jeden milion sto tisíc korun. Z této částky bychom měli letos vynaložit čtyři sta tisíc,“ poznamenal Klenovský.

Obnova čeká náhrobky a hřbitovní zeď. „V letošním roce plánujeme postavit část náhrobků a spravit kus zdi. Zbytek musíme stihnout v příštím roce. Půjde hlavně o zpevnění pískovcových náhrobků, které se už rozpadají. Mezi menší věci patří také prořezání stromů,“ řekl Klenovský.

Ještě letos začnou na židovském hřbitově také s dokumentací náhrobků. „Chceme vytvořit databázi náhrobků na všech židovských hřbitovech. Tato databáze pak bude přístupná na internetu a lidé v ní budou moci hledat například podle jmen,“ popsal plán Klenovský.

Také vedení Rousínova se pustí do oprav církevních památek. Na opravu drobných sakrálních staveb získalo z Jihomoravského kraje dotaci ve výši dvaačtyřicet tisíc korun. „Opravíme tři křížky, které jsou přímo ve městě. Kromě dotace na to samozřejmě použijeme i peníze z našeho rozpočtu,“ podotkl starosta Rousínova František Havíř.