Pokud vše půjde podle plánu, úpravy by mohly začít už v červenci. „Stavební práce se dotknou objektu polikliniky a interny. Co se týká interny, půjde o zateplení obvodového pláště budovy, výměnu výplní otvorů, zateplení půdy pod střechou a opravu balkónů. Součástí projektu je mimo jiné i rekonstrukce prostoru bývalého Slunária nad hlavním schodištěm ve čtvrtém podlaží," přiblížila chystané stavební zásahy ředitelka nemocnice Věra Seidlová.

Předmětem revitalizace polikliniky je pak zateplení obvodového pláště budovy, výměna výplní otvorů, dělníci nezapomenou ani na zateplení ploché střechy. „Obvodový plášť ani jednoho z objektů neodpovídá současným normám a požadavkům. Potřebu rekonstrukce každý vidí. Zateplením a výměnou oken dojde k významnému snížení spotřeby tepla," zdůvodnila.

Nemocnice ale nemá na tak rozsáhlé práce peníze, proto už od roku 2009 několikrát předkládala projekty s žádostí o dotaci na Operační program Životní prostředí. „Úspěšní jsme byli teprve koncem roku 2013, kdy jsme získali příspěvek z programu Zelená úsporám v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru," popsala Seidlová.

Vyškované opravy vítají, obávají se však možných komplikací s provozem. „Zejména budova polikliniky nový plášť určitě potřebuje. Není na ni hezký pohled. Je stará a věřím, že z ní musí teplo skutečně unikat. Na druhou stranu si však nedokážu představit, jak bude nemocnice v době opravy fungovat. Byl bych nerad, kdyby došlo k přerušení provozu nebo to vevnitř vypadalo jako na staveništi," naznačil své obavy Vyškovan Vladimír Prokeš.

Úpravy ani na poliklinice, ani na interním pavilonu, kde je umístěné dětské oddělení, nemají podle vedení nemocnice způsobit výraznější zásahy do jejich chodu. S uzavřením některého z oddělení se nepočítá. „Dotkne se jich prakticky pouze výměna oken. K té ale přistoupíme na etapy právě proto, aby nedošlo k omezení provozu. Pacienti nebudou mít zakázaný přístup do jednotlivých částí, staveniště navíc bude přesně vytyčené lešením okolo budov. Pacienty i návštěvníky budeme o chystaných změnách ještě podrobně a včas informovat," ujistila Seidlová.

Předpokládané náklady akce dosahují třiceti milionů tří set tisíc korun. „Z toho na internu připadne víc než třináct milionů tři sta tisíc korun, na polikliniku pak suma okolo patnácti milionů čtyř set tisíc," vypočítala ředitelka s tím, že jelikož předpokládaná dotace na obě akce dosáhne pěti milionů korun, muselo vedení nemocnice požádat zřizovatele o příspěvek z rozpočtu Jihomoravského kraje. „Předpokládáme, že z kraje získáme dotaci ve výši třinácti milionů čtyř set tisíc korun. Ostatní náklady pak uhradí samotná nemocnice," upřesnila Seidlová.

Právě kraj už spustil výběrové řízení na firmu, která práce zajistí. „Po jeho skončení a podepsání smlouvy o provedení díla budeme znát podrobnější informace. Například přesný termín zahájení," uvedla mluvčí kraje Denisa Kapitančiková.

Podle ředitelky nemocnice by se nicméně mohlo začít už zanedlouho. „V případě bezproblémového ukončení výběrového řízení bychom mohli akci zahájit v červenci. Předpokládáme pak, že práce budou trvat tři měsíce," doplnila Seidlová.