Jejich klapot však rozezněl Orlovice v sobotu naposledy.

Od Zeleného čtvrtku po tři následující dny nezazněly z orlovické kapličky ani kostela zvony, protože takzvaně odletěly do Říma.

Ranní budíček, poledne i klekání tak oznamovaly hrkačkami děti. „Letos bylo špatné počasí, navíc mezi dětmi je vysoká nemocnost, takže chodila jen malá hrstka mladých. V sobotu v poledne chodili naposled,“ řekl Karel Vítek, který doprovázel svého čtyřletého syna Karlíčka.

Ten se tradičního hrkání účastnil už vloni. Zvony začnou zvonit až při začátku sobotní mše. Slaví se totiž takzvaná Bílá sobota.