O členství se ucházeli dva kandidáti, Martina Šlampová a Jiří Hájek. Nakonec se členy výboru stanou oba dva.

Dosavadní předsedkyně osadního výboru Slámová opustila svou pozici ze zdravotních důvodů, ranila ji totiž mrtvice. „Bohužel nebyla jiná zákonná možnost, jak by mohla odejít, než tím, že zastupitelé odhlasovali její odvolání. Zní to sice negativně, ale jiný způsob nebyl. Paní Slámová byla dlouholetou zasloužilou členkou osadního výboru a opravdu schopnou a aktivní předsedkyní,“ uvedl starosta Vyškova Jiří Piňos.

Novým předsedou se stal bývalý zástupce Slámové Jiří Wasserburger. Uvolněné místo v osadním výboru měla obsadit podle doporučení Rady města Vyškova Martina Šlampová, při zasedání zastupitelstva se však strhla debata, která skončila návrhem zastupitele Ivana Pokorného na rozšíření osadního výboru na šest členů.

S počtem patnácti hlasů pro nakonec tento návrh zvítězil. „Oba navrhovaní kandidáti byli velice kvalitní a měli velký zájem pracovat v osadním výboru. Dědice zahrnují velkou část obyvatel Vyškova, a proto mi připadá jako rozumné řešení rozšířit osadní výbor o jednoho člena,“ vysvětlil důvody svého návrhu Pokorný.

S výsledkem je spokojený. „Myslím si, že je to dobré řešení. Někdo sice říká, že osadní výbor už není politika, ale já si to nemyslím, je to důležitá práce a oba přistoupivší členové ji podle mého názoru budou dělat dobře,“ řekl Pokorný.

Vyhovující stav

Dodal, že se nebojí, že by i ostatní osadní výbory chtěly rozšiřovat počty svých členů. „Počty jsou ustálené a i složení je stabilní. Původně se volily nové osadní výbory s novým zastupitelstvem, ale časem se od toho upustilo a myslím, že je to tak vyhovující,“ dodal Pokorný.

Také vyškovský místostarosta Roman Celý, který má problematiku osadních výborů na starosti, se neobává kvůli rozšíření počtu členů žádných problémů. „Nejde o nic dramatického. Rada sice původně navrhovala, aby počet do pěti členů doplnila paní Šlampová, ale když si zastupitelstvo odhlasovalo členů šest, nevidím v tom žádný problém,“ řekl Celý.

Podstatné podle něj je, aby osadní výbor pracoval tak, jak má. „A o to strach nemám. Bývalá předsedkyně Slámová byla velmi aktivní a schopná a její nástupce Wasserberger je na tom stejně. Komunikace je výborná, věcná, přichází s konstruktivními připomínkami a dotazy,“ pochválil spolupráci Celý.

Ani v penězích nevidí problém. „Nový člen osadního výboru samozřejmě bude dostávat stejnou odměnu jako ostatní, ale jsou to řádově měsíčně jen stokoruny, takže finanční stránky se to prakticky nijak nedotkne. Odměny jsou opravdu jen symbolické,“ dodal Celý.