Nyní se shodují, že se vztahy začínají ubírat lepším směrem. I když několik výtek stále mají. „Vždy jsem byl kritikem komunikace města s výbory, ale uznávám, že se to pomalu začíná zlepšovat. Oceňuji, že radnice začala objíždět místní části a diskutuje s námi i obyvateli. Setkání se na podzim zopakuje, tak uvidíme, co se do té doby dotáhne a jak to vyhodnotíme," doufal předseda hamiltonského výboru Ivo Chomoucký.

Podle něj existuje metodický předpis ministerstva vnitra, který říká, že osadnímu výboru přísluší právo vyjadřovat se k prodejům pozemků vlastněných obcí, které se nacházejí na jejím území. Podle metodiky se však nepracuje. „Ve Vyškově to tak nefunguje. Pokud dostatečně nepátráme, nemáme možnost se o záměrech města dozvědět," zmínil.

Víc administrativy

V jejich případě je to prý ještě komplikovanější v tom, že spadají pod katastr Dědic. „Takže veškeré pozemky jsou značené jako Dědické. Pak musíme podle čísla zjišťovat, zda jsou naše nebo ne," upozornil Chomoucký.

Místostarosta města Břetislav Usnul se tomu nebrání. Nevýhodu ale spatřuje ve větší administrativě. „Asi by bylo vhodné se s výbory před zastupitelstvem vždy sejít a probrat konkrétní body, které se jich týkají," přemítal Usnul.

Pozitivní ohlasy na veřejné besedy ho naopak těší. „Nechceme místní části přehlížet. Jen musíme mít dostatečné informace, co je třeba. A to se nyní daří," dodal Usnul.

Podle Chomouckého je na dobré cestě třeba výstavba cyklotrasy od mlýna, který se nachází v Dědicích pod Sídlištěm Víta Nejedlého. „Povede pod Hamiltony a vyústí u mostu na konci obce. Podařilo se nám také vyjednat opravu cesty ke kapličce. Ta už je hotová a jsem rád, že se to stihlo do cyrilometodějské pouti," dodal šéf hamiltonského osadního výboru s tím, že na pořadu dne je také výstavba víceúčelového hřiště.

Ze spolupráce s radnicí byl dřív rozladěný také předseda dědického osadního výboru Jiří Wasserburger. Zdůraznil, že pokud se situace nezlepší, funkce se vzdá. „Karta se obrátila. Spolupráce se zlepšila, oceňuji zvýšený zájem i pořádání besed s obyvateli. Například je v plánu řešení rozvoje Sídliště Víta Nejedlého. Ať už v případě dětského hřiště, nebo práce se zelení," byl spokojený Wasserburger.

S informovaností ohledně toho, co má na stole k řešení zastupitelstvo, problém nemá. „Ve výboru máme každý určenou konkrétní oblast. Třeba dopravu. Tu dotyčný sleduje, chodí na zasedání zastupitelstva, a pokud má v něčem nejasnost, zapíše si číslo bodu a pak si k němu zjistí bližší informace. I když by samozřejmě bylo ideální mít svého zástupce přímo v zastupitelstvu. Mohl by nám poskytovat materiály k prostudování," naznačil Wasserburger.

To si chválí ve Lhotě. Marie Šlapalová je nejen zastupitelkou města, ale i předsedkyní osadního výboru. „Mám to v tomhle jednodušší," uznala Šlapalová. I ona si aktuální spolupráci s radnicí chválí. „Na podzim plánujeme, že vedení přijede na besedu i k nám," řekla předsedkyně.

Ve Lhotě už dlouho čekají na výstavbu chodníku v rizikovém úseku od vodárny po autobusovou zastávku u bývalé školy. „Lidé chodí příkopem, aby je nic nesrazilo. Jenže to, že stavba vázne, není až tak vinou města. Problém je ve výkupech pozemků. Navíc ještě čekáme na peníze z Evropských fondů," upřesnila.

Se změnou přístupu města k osadním výborům je spokojená i opozice. Alespoň slovy Petra Nováčka. „Lidé se přímo setkají s vedením radnice a to zase slyší, co obyvatele doopravdy pálí. Byli jsme třeba na setkání v Hamiltonech a padaly podnětné připomínky," pochválil obyvatele.

Nepochopil ovšem, proč se podobná beseda konala bez jejich vědomí i v Rychtářově. „Mrzelo mě, že tam nás nepozvali. Do zastupitelstva si nás zvolili i lidé z místních částí, takže pokud to čas dovolí, na besedách bychom neměli chybět," je přesvědčený.

V případě, že radnice ví, která oblast místní část nejvíc trápí, by měl na setkání dorazit i vedoucí příslušného odboru. „Rovnou by tak přítomným podal odborné informace," navrhl Nováček.