Možnost obrátit se s nějakým problémem na souseda, který ho přetlumočí přímo zastupitelstvu či radním, teď mají lidé ze Lhoty. Vznikl tam osadní výbor.

„Podnět k založení výboru přišel přímo od obyvatel Lhoty. Sešli se v tamní sokolovně a zvolili si členy výboru a předsedkyni,“ uvedl místostarosta Vyškova Roman Celý.

Nová předsedkyně výboru Marie Šlapalová považuje za hlavní důvod k jeho vzniku zlepšení prostředí vesnice. „Ve Vyškově se opravují chodníky, přitom u nás ještě ani nejsou. Chceme také například lepší cesty a hřiště pro děti. Myslíme si, že osadní výbor je cesta, jak vedení města tlumočit naše potřeby,“ myslí si Šlapalová.

Podle starosty Petra Hájka teď mají všechny části Vyškova, které dřív byly samostatnými obcemi, své výbory. „Pro nás bylo spíš zvláštní, že ve Lhotě ještě nebyl. Souvisí to nejspíš s tím, že z Lhoty je jeden radní a místní si své požadavky řešili přes něj,“ řekl starosta.

Osadní výbory předávají radnici požadavky obyvatel. „Koordinátorem je místostarosta Roman Celý. Jedná s nimi. Osadní výbory mu dávají podněty, které pak prezentuje zastupitelům,“ vysvětlil starosta.

Město podle starosty vidí hlavní smysl výborů ve spolupráci s místními. „Zástupci by měli zjišťovat, co obyvatelé skutečně chtějí a to nám potom předložit. Víme ale o případech, kdy nám lidé řeknou, že s nimi členové o záležitostech nemluví. Přesto potom nějaké mínění na radnici vydávají za většinové,“ řekl starosta.

Celý ani neví o tom, že by v městských částech byly společné schůze. „Požadavky výborů potom zatěžují názory jednotlivců. V tom okamžiku k takovému podnětu musíme přistupovat tak, jako by ho podal obyvatel a ne celá oblast,“ prohlásil Celý.

Tomu chtejí předejít také zástupci Lhoty. „Obejdeme všechny lidi. Předáme jim formulář, do kterého napíší, co by chtěli změnit. Budeme také svolávat schůze. Zatím nevíme, jak často,“ naznačila Šlapalová.

Prospěšnost osadního výboru se projevila například při projednávání úprav náměstí v Dědicích. „Projednávali jsme jeho podobu s místními a osadní výbor ještě vznášel připomínky. Například, co tam má být, a co se jim nelíbí,“ uvedl Hájek.

Smysl své práce vidí také členové výboru. „Kromě úpravy náměstí v Dědicích se nám podařilo vyřešit vandalismus. Bez našeho úsilí by se asi nic nezměnilo,“ uvedla předsedkyně Lidmila Slámová.

Domnívá se, že město nebere připomínky na lehkou váhu. „Zaleží především na konkrétní aktivitě členů. Pokud se snaží, mají výbory smysl. Radnice podle mě vychází vstříc, byť to není hned,“ dodala Slámová.

Osadní výbory mají také v Bučovicích. „Podařilo se jim prosadit řadu změn. Nejaktivněji prosazují své požadavky v Černčíně,“ bilancoval místostarosta Oldřich Holásek.

Kladně hodnotí existenci výborů Rousínov. „Máme je v Slavíkovicích, Čechyní a Královopolských Vážanech. Pomáhají nám například při plánování oprav kanalizace v těchto oblastech. Nebo když potřebujeme rychle získat informace o nějakém problému,“ uvedla rousínovská tajemnice Ludmila Havlíčková.