Kolik obyvatel Vyškovska této možnosti v poslední době využilo, instituce neevidují. Čísla mají pouze za kraj. Z nich vyplývá, že do konce června letošního roku krajský soud vyřídil 1 692 žádostí o osobní bankrot, loni jich bylo za celý rok 3 230.

Pokud lidé nevědí, jak z dluhů ven, v první řadě se nicméně obracejí hlavně na právníky než na soudy. „S těmito případy se setkávám celkem běžně, momentálně mám několik živých kauz," uvedl například vyškovský advokát Josef Vít.

Podle svých slov ovšem zastupuje spíš věřitele než dlužníky. „Zastávám názor, že závazky se mají přijímat uváženě a v rozsahu, který člověka neuvrhne do potíží. Především jsem pak přesvědčený, že dluhy se mají splácet," okomentoval Vít.

Formou splácení ovšem je právě i osobní bankrot. Jak vyplývá ze slov mluvčího ministerstva spravedlnosti Jiřího Hovorky, má umožnit dlužníkovi nový start a motivovat ho, aby se aktivně podílel na umoření svých závazků. Jde v podstatě o poslední šanci, jak se dotyčný může legálně dostat z dluhové pasti. „Splatit dluh by měl nezajištěným věřitelům minimálně do výše třiceti procent," dodal Hovorka. Na jihu Moravy se to letos podařilo 212 lidem.

O tom, jakým způsobem bude neplatič oddlužený, se rozhoduje na schůzi věřitelů. Může jít o zpeněžení majetku dlužníka nebo stanovení splátkového kalendáře. Třetina závazků pak musí být zaplacená do pěti let s tím, že dotyčnému musí zůstat pro jeho potřeby částka ve výši minimální mzdy. Pokud všechny podmínky v daném časovém horizontu splní, zbytek dluhu je mu odpuštěný.

Jednou z možností, jak peníze v případě osobního bankrotu splácet, je strhávání částky ze mzdy. S tím se setkali například ve vyškovské firmě Antreg. „Myslím, že něco takového znají snad v každém podniku," je přesvědčená vedoucí personálního oddělení Antregu Miloslava Kachlíková. Peníze je nicméně možné strhávat i z důchodu a rodičovského příspěvku nebo peněžité pomoci v mateřství.

Pokud návrh na oddlužení soud první instance zamítne, lze se odvolat. O tom pak rozhoduje Vrchní soud v Praze nebo Olomouci.

TEREZA DOLEŽALOVÁ