I letos udělí Jihomoravský kraj cenu osobnostem, které ho významně reprezentují. Návrhy mohou podávat zastupitelé, spolky i jednotliví obyvatelé do jednatřicátého srpna v kanceláři hejtmana.

Výsledky se lidé dovědí koncem září. Podrobnosti uvádí internetové stránky www.kr-jihomoravsky.cz.

Ve dvou uplynulých ročnících zazněla nejen všeobecně známá jména, jako například Josef Zimovčák či Yvetta Hlaváčová v oblasti sportu, ale ocenění se dočkali i regionální osobnosti z oblasti kultury, literatury, mezilidských vztahů, hudby či lékařských, historických a přírodních věd nebo za hrdinský čin.

„V roce 2005 se laureátem ceny stal Martin Voborný, tehdy žák druhého ročníku Základní školy v Dražovicích. Díky Voborného včasné reakci byl zachráněn život spolužáka, který při sáňkování spadl z výšky dva a půl metru na beton. Voborný jako jediný z více, i starších, dětí zareagoval a snažil se pomoci,“ připomněl mluvčí krajského úřadu Jiří Klement.