Jde totiž o obtížně využitelné kusy půdy, přičemž většinou jejich vlastníci nevědí, jak s nimi naložit. „Zemědělské družstvo Rostěnice v okolí vykupuje půdu za poměrně solidní ceny. Má ovšem zájem pouze o zemědělsky využitelné plochy. Lidem, kteří se rozhodnou, že jim pozemky prodají, potom zůstanou různé remízky, větrolamy, cesty a další parcely, které pro pěstování plodin nelze využít a ze kterých neplyne žádný přímý užitek. Takovou půdu proto majitelé často raději darují obci," vysvětlil otnický starosta.

To je právě i případ jednadvaceti parcel, které se teď obec chystá převzít jako dar. „Byla to pozůstalost, nový vlastník je až z Moravské Třebové," dodal Prokop.

Obec má s parcelami další plány. „Chystáme rozsáhlé pozemkové úpravy, které by se měly uskutečnit někdy během jara příštího roku. Pomocí nich chceme malé parcely zcelit do jedné velké plochy," přiblížil starosta.

Pokud se záměr podaří uskutečnit, obec požádá o dotaci. „Na velkou plochu se peníze získávají mnohem snadněji než na větší množství malých pozemků. Díky grantu bychom pak nově vzniklou velkou plochu zalesnili," plánuje Prokop.